Телекомунікації та радіотехніка

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ зі спеціальності телекомунікації та радіотехніка за 2018-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Головань М.С. Інформатика: навч. посіб.: у 2-х кн. Кн.2. — Суми : СумДУ, 2018. — 302 с.

 

 

 

Голубничий Д.Ю. Операційні системи: навч. посіб. — Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. — 317 с.

 

 

 

Теорія електрозв'язку: конспект лекцій / Кобяков О.М. — Суми : СумДУ, 2022. — 124 с.

 

 

 

 

Коментарі