Міжнародне право

 

Питання міжнародного права в періодичних виданнях

 

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з міжнародного права за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Буткевич О. В. Історія міжнародного права [Текст] : підручник / О. В. Буткевич. — Київ : Ліра-К, 2020. — 416 с.

 

 

 

Вивчаючи міжнародне гуманітарне право [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. Войтенко, М. Єлігулашвілі, О. Козорог та ін. ; за заг. ред. Т. Р. Короткого. — 2-ге вид. — Київ-Одеса : Фенікс, 2021. — 268 с.

 

 

Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : підручник / О. М. Бандурка, О. М. Головко, І. А. Логвиненко та ін.; за заг. ред. О. М. Бандурки. — Х. : Майдан, 2020. — 618 с.

 

 

 

Міжнародне публічне право [Текст] : підручник. Т.1 : Основи теорії / С. Д. Білоцький, М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та ін. ; ред. В. В. Мицик. — Харків : Право, 2020. — 415 с.

 

 

 

Міжнародне публічне право [Текст] : підручник. Т. 2 : Основні галузі / С. Д. Білоцький, О. В. Буткевич, М. В. Буроменський та ін.; ред. В. В. Мицик. — Харків : Право, 2020. — 623 с.

 

 

 

Основи права Європейського Союзу [Текст] : підручник / Л. І. Адашис, Т. М. Анакіна, С. М. Вихрист та ін. ; ред. Т. Л. Сироїд. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2020. — 590 с.

 

 

 

Право Європейського Союзу [Текст] : підручник / Є. В. Баданова, Л. О. Вакуленко, Г. В. Брєдова та ін. ; ред. Р. А. Петрова. — 10-те вид., випр. і допов. — Харків : Право, 2021. — 484 с.

 

 

 

Право Європейського Союзу: основи теорії [Текст]: підручник / Т. М. Анакіна, С. Р. Асірян, Я. С. Бенедик та ін. ; ред. І. В. Яковюк. — Харків : Право, 2021. — 360 с.

 

 

 

Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право [Текст] : підручник / Т. Л. Сироїд. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2020. — 648 с.

 

 

 

Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини [Текст] : посібник / Т. Л. Сироїд, О. А. Гавриленко, Л. О. Фоміна ; ред. Т. Л. Сироїд. — 4-те вид., випр. і допов. — Харків : Право, 2021. — 462 с. 

 

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Внучко С. Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України [Електронний ресурс] / С. Внучко, М. Скорик. — Київ, 2021. — 63 с.

 

 

 

Камінська Н. В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна [Текст] : монографія / Н. В. Камінська. — Київ : КНТ, 2021. — 414 с.

 

 

 

Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19–20 травня 2022 р. / редкол. : А. М. Куліш, В. В. Миргород-Карпова, А. В. Стеблянко та ін. — Суми : СумДУ, 2022. — 652 с.

 

 

Рим О. М. Трудове право Європейського Союзу [Текст] : монографія / О. М. Рим. — Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2020. — 596 с. 

 

Коментарі