Хімія

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з хімії за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Кичкирук О. Ю. Аналітична хімія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Ю. Кичкирук, А. В. Шляніна, Н. В. Кусяк. — Житомир : Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка, 2022. — 242 с.

 

 

 

Біологічна хімія [Текст] : підручник / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Є. Я. Левітін та ін. — Суми : Університетська книга, 2021. — 513 с.

 

 

 

Біологічна хімія [Текст] : підручник / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Л. Р. Димитрієвич, Н. В. Божко. — Суми : Університетська книга, 2021. — 379 с.

 

 

 

Лабораторний практикум з аналітичної хімії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. В. Яцков, О. І. Мисіна, Л. І. Васьковець, Л. О. Бялік. — Рівне : НУВГП, 2021. — 216 с.

 

 

 

Мигалина Ю. В. Основи хімії та фізико-хімії полімерів [Текст] : підручник / Ю. В. Мигалина, О. П. Козарь. — Київ : Кондор, 2021. — 325 с.

 

 

 

Хімія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Диченко, Л. М. Пономарьова, С. Б. Большаніна, Р. М. Пшеничний; за заг. ред. Т. В. Диченко. — Суми : СумДУ, 2021. — 177 с.

 

 

 

Сєріков Я. О. Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : підручник : у 2 ч. Ч.1 / Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські, М. В. Хворост. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. — 255 с.

 

 

 

Цвєткова Л. Б. Колоїдна хімія: теорія і задачі [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова. — Львів : Новий Світ-2000, 2021. — 286 с.

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.1 : (А – Н) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 182 с.

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.2 : (О – Я) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 179 с.

 

 

 

Загальна хімія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Булавін, Т. В. Школьнікова, М. В. Ведь та ін. ; під заг. ред. В. І. Булавіна. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Харків : ХПІ, 2019. — 376 с.

 

 

 

 

Офіційні сайти, спілки, громадські організації

American Chemical Society, (ACS) (Американське хімічне товариство) – наукове товариство, яке підтримує наукові дослідження в галузі хімії. ACS є провідним джерелом наукової інформації через свої рецензовані наукові журнали, національні конференції. Організація також видає підручники, присуджує кілька національних премій з хімії, надає гранти на наукові дослідження та підтримує різноманітні освітні та просвітницькі заходи.

Chemical & Engineering News, (C&EN) – найбільш повне авторитетне світове джерело новин про хімію та суміжні галузі.

Консультанти:

Коментарі