Соціальна робота

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з соціальної роботи за 2018-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Волгіна, О.М. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці: посібник / О. М. Волгіна, О. Л. Іванова. — К. : Ваіте, 2018. — 36 с.

 

 

 

 

Голик, Ю.  Нескінченність не для слабаків. Книга про менеджерів, які хакнули систему держуправління / Ю. Голик. — Харків : Фоліо, 2020. — 286 с.

 

 

 

 

Зубченко С. О. Створення безбар'єрного середовища та соціальна інклюзія: світовий досвід для України: аналітична доповідь / С. О. Зубченко, Ю. Б. Каплан, Ю. А. Тищенко. — Київ : НІСД, 2020. — 24 с.

 

 

 

Крайніков Е.В. Геронтопсихологія [Текст] : підручник / Е. В. Крайніков. — К. : Київський ун-т, 2018. — 231 с.

 

 

 

 

Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги: навч.-метод. посіб. / за ред.: Л.В. Долинської, О.В. Теремчук. — К. : Каравела, 2018. — 560 с.

 

 

 

Світайло Н.Д. Принципи організаційного та методичного забезпечення практичної складової в рамках реалізації дуальної моделі освіти (старт в умовах багатьох невизначеностей) [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Н. Д. Світайло, О. В. Купенко, В. О. Дементов ; ред. О.П. Сидоренко. — Суми : СумДУ, 2019. — 133 с.

 

 

Ecosystem Services and Poverty Alleviation [Електронний ресурс] : trade-offs and Governance / edited: K. Schreckenberg, G. Mace, M. Poudyal. — London : Routledge, 2018. — 352 p.

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Коляда Н. В.   Методики формування здорового способу життя  : конспект лекцій для самост. роботи студ. спец. 231 "Соціальна робота" та 017 "Фізична культура і спорт" денної та заочної форм навчання / Н. В. Коляда, С. М. Король, С. А. Король. — Суми : СумДУ, 2021. — 183 с.

 

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Комплексний портрет працездатного населення праценадлишкових територій Сумської області: соціальні аспекти : колективна монографія / Н. Д. Світайло, О. П. Бойко, М. В. Дубровський, та ін.; за заг. ред. Н. Д. Світайло. — Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. — 198 с.

 

 

 

 

Електронні бібліотеки

 

Open Textbooks Library відкрита бібліотека безкоштовних, рецензованих та ліцензованих підручників.  

Academic Journals – повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти. Журнали містять публікації високоякісних наукових статей з використанням моделі відкритого доступу.

J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd

Journals4Free – портал понад 7000 назв академічних журналів відкритого доступу. Пошук здійснюється за категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних.

Registry of Open Access Repositories (ROAR) – реєстр усіх репозитаріїв та інших джерел відкритої інформації в усьому світі. Проект є розробкою Університету Саутгемтон (Великобританія) та являється частиною мережі.

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) – пошук достовірної наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема. Надає можливості пошуку наукових матеріалів за різними галузями знань у понад 2 600 е-архівах

 

Prometheus – громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) з безкоштовним онлайн-доступом до найкращих навчальних курсів університетського рівня.

 

 

Українська академічна спільнота має безкоштовний доступ до понад 6 000 онлайн-курсів від провідних університетів та компаній світу з можливістю отримання сертифіката по завершенню через навчальну платформу Coursera.
! Реєстрація на платформі - виключно з корпоративної пошти СумДУ​.
У разі виникнення технічних питань щодо доступу звертайтесь на електронну адресу [email protected] . Для реєстрації корпоративної пошти чи розв'язання питань відновлення доступу до неї звертайтесь на електронну адресу [email protected].edu.ua
 

 

За ініціативи Міністерства освіти і науки України студенти українських закладів освіти мають можливість навчатися на платформі Udemy.  Udemy – це міжнародна навчальна платформа з онлайн-курсами на різноманітну тематику. Для українських студентів доступні більше 12 500 найкращих освітніх курсів від провідних університетів світу.
Для перегляду курсів необхідна реєстрація на платформі Udemy. 

 

 

ВУМ on-line – освітній проєкт, який поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та соціальної сфери.

 

 

 

 

Повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти. Журнали містять публікації високоякісних наукових статей з використанням моделі відкритого доступу.

Електронна бібліотека української діаспори. Містить рідкісні видання різного спрямування. Ресурс дає доступ до наукової літератури в галузі суспільних і гуманітарних дисциплін.

Інформаційний ресурс з питань етики та суміжних дисциплін, який надає доступ до більше ніж 1 млн повнотекстових документів. Користування ресурсом вимагає безкоштовної реєстрації.

Аналітичний ресурс, який пропонує доступ до компетентних оцінок поточних політичних, економічних, соціальних та культурних подій у країнах Центрально-Східної Європи та СНД.

 

Академічне видавництво, представляє підручники, журнали, монографії, професійні та довідкові матеріали в друкованому та електронному вигляді. Спрямування – гуманітарні, соціальні науки та бізнес. 

Повнотекстова база даних рецензованих наукових статей журналів та розділів книг із понад 2 500 журналів та 39 000 книг видавництва Elsevier.
Доступ з локальної мережі та віддалено. Для доступу заповніть форму

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Scopus пропонує всебічний огляд дослідницьких результатів у різних сферах науки, а також розумні інструменти для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. Розробником та власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.
Доступ з локальної мережі університету або віддалений.

Безкоштовний архів, що містить матеріали з гуманітарних та соціальних наук, освіти та права. У ресурсі можна здійснювати пошук публікацій, обмінюватися результатами досліджень, отримати публічну експертну оцінку та розміщувати свої та чужі (з ліцензією СС BY 4.0) пост- та препринти. Вхід до ресурсу через ідентифікатор ORCID, або реєстрацію.

Результаты перевод

Соціальна та навчальна мережа з психології. Надає інформацію про організації, академічні установи, публікації, особистості (Directory of Professional Profiles), навчальні курси, програмне забезпечення, онлайн-дослідження та ін. веб-ресурси.

Електронна бібліотека рефератів та повнотекстових статей в галузі соціальних, прикладних, медичних, гуманітарних, фізичних наук.

Електронна база даних з відкритим доступом, що публікує англійські реферати статей та оглядів в наукових журналах, присвячених соціальним та гуманітарним наукам.

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна платформа, на якій розміщено бази наукової літератури та патентів. Ресурс має вбудовані можливості пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією.

Коментарі