Публічне управління та адміністрування

 

Періодичні видання з публічного управління та адміністрування

 

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з публічного управління та адміністрування за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Марченко О. М. Фінансова безпека держави [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. М. Марченко, Я. Я. Пушак, І. О. Ревак. — Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2020. — 356 с. 

 

 

 

Матвєєва Ю. Т. Офіс-менеджмент [Електронний ресурс] : підручник / Ю. Т. Матвєєва, Т. М. Майборода, К. І. Кириченко. — Суми : СумДУ, 2021. — 400 с.

 

 

 

Менеджмент для місцевих органів публічної влади [Текст] : підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін. ; за заг. ред. М. П. Бутка. — Київ : ЦУЛ, 2021. — 412 с.

 

 

 

Панасюк В. М. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. — Тернопіль : ТНЕУ, 2020. — 330 с.

 

 

 

 
КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Кузьмін О. Компетентності працівників апарату управління підприємств: оцінювання і розвиток [Текст] : монографія / О. Кузьмін, О. Скибінський, Р. Дарміць. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2021. — 236 с. 

 

 

Чепелюк М. І. Іструментарій стратегічного управління в контексті сучасних концепцій та трендів світового економічного розвитку [Електронний ресурс] : монографія / М. І. Чепелюк. — Харків : Лібуркіна Л. М., 2021. — 396 с.

 

 

Public Finance: An International Perspective [Електронний ресурс] / J. E. Greene. — World Scientific Publishing, 2020. — 538 p.

Консультанти:

Коментарі