Матеріалознавство

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з матеріалознавства за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Берладір Х. В. Біомедичні матеріали: від історії до сьогодення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Х. В. Берладір, Т. П. Говорун, О. М. Олешко. — Суми : СумДУ, 2022. — 223 с.

 

 

 

Сєріков Я. О. Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : підручник : у 2 ч. Ч.1 / Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські, М. В. Хворост. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. — 255 с.

 

 

 

Цветкова Л. Б. Фізична хімія: теорія і задачі [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Цветкова. — Львів : Новий Світ, 2021. — 415 с.

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.1 : (А – Н) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 182 с.

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.2 : (О – Я) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 179 с.

 

 

Варивода К. С. Цивільний захист [Електронний ресурс] : підручник / К. С. Варивода, С. І. Горденко. — Переяслав : Домбровська Я. М., 2020. — 596 с.

 

 

 

Говорун Т. П. Матеріалознавство та технологія матеріалів (у схемах і завданнях) [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Говорун, О. П. Гапонова, С. В. Марченко. — Суми : СумДУ, 2020. — 163 с.

 

 

 

Охорона праці в галузі та цивільний захист [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Курепін, К. М. Горбунова, В. М. Курепін та ін. — Полтава : МНАУ, 2020. — 266 с.

 

 

 

Пупань Л. І. Лазерні технології у машинобудуванні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Пупань. — Харків : ХПІ, 2020. — 109 с.

 

 

 

 

Суходуб Л. Ф. Біоматеріали та покриття [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Суходуб. — Суми : СумДУ, 2020. — 300 с.

 

 

 

Петренко К. В. Економіка і організація виробництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. В. Петренко, Н. Є. Скоробогатова. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 177 с.

 

 

 

Фізичні методи вивчення властивостей матеріалів [Електронний ресурс] : підручник / Е. К. Посвятенко, Р. В. Будяк, О. В. Мельник, В. Г. Нікітін. — Київ : НТУ, 2019. — 184 с.

 

 

 

Усов В. В. Матеріалознавство та технології [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Усов. — Одеса : Ун-т Ушинського, 2019. — 227 с.

 

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Павленко І. В. Нарисна геометрія та інженерна графіка [Текст] : опорний конспект лекцій для студ. факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної форми навчання / І. В. Павленко. — Суми : СумДУ, 2020. — 108 c.

 

 

 

Консультанти:

Коментарі