Медицина

 

Сучасні періодичні видання з медицини в Україні та світі

 

Медичні науки

 

 

Анатомія

 

 

Фізіологія та медична біологія

 

 

Інфекційні хвороби та епідеміологія

 

 

Неврологія та психіатрія

 

 

Фармакологія

 

 

Внутрішня медицина

 

 

Екстрена медична допомога

 

 

Акушерство та гінекологія. Перинатологія. Репродуктологія

 

 

Хірургія

 

 

Ортопедія та травматологія

 

 

Онкологія та радіологія

 

 

Патологія

 

 

 

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з медицини за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Акушерські прийоми : навч. посіб. / В. І. Бойко, А. Б. Сухарєв, І. М. Нікітіна, Н. В. Калашник; за заг. ред. В. І. Бойка. — Суми : СумДУ, 2021. — 186 с.

 

 

 

Атаман О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях та відповідях — 6-те вид., оновл. і доп. — Вінниця : Нова Книга, 2021. — 568 с.

 

 

 

Берладір Х. В. Біомедичні матеріали: від історії до сьогодення : навч. посіб. / Х. В. Берладір, Т. П. Говорун, О. М. Олешко. — Суми : СумДУ, 2022. — 223 с.

 

 

 

Гігієна та екологія : підручник / В. Г. Бардов, С. Т. Омельчук, Н. В. Мережкіна та ін. ; за заг. ред. В. Г. Бардова. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 472 с.

 

 

 

Грін О. О. Основи фармацевтичного права. Альбом схем : навч. посіб.  — Ужгород : ФОП Сабов А.М., 2020. — 211 с.

 

 

 

Дерматологія і венерологія : підручник / В. І. Степаненко, А. І. Чоботарь, С. О. Бондарь та ін. — 2-ге вид., стереотип. — Київ : Медицина, 2020. — 336 с.

 

 

 

Дужий І. Д. Деякі дефініції клінічних синдромів у разі захворювань плеври (Компендіум) : навч. посіб. / І. Д. Дужий, Г. П. Олещенко. — Суми : СумДУ, 2022. — 54 с.

 

 

 

Ендокринологія : підручник / П. М. Боднар, Ю. І. Комісаренко, Г. П. Михальчишин та ін. ; за ред. : Ю. І. Комісаренко, Г. П. Михальчишин. — 5-те вид., оновл. та доп. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 536 с.

 

 

 

Епідеміологія: протиепідемічні заходи : навч. посіб. / М. Д. Чемич, Н. Г. Малиш, Н. І. Ільїна та ін. ; за ред. М. Д. Чемича. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 288 с.

 

 

 

Епідеміологія у схемах : навч. посіб. / М. Д. Чемич, Н. Г. Малиш, О. М. Чемич, Н. І. Ільїна. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 256 с.

 

 

 

Загальна хірургія : підручник / В. П. Андрющенко, Я. С. Березницький, А. В. Верба та ін. ; за ред.: Я.С. Березницького, М.П. Захараша, В.Г. Мішалова, В.О. Шідловського. — 2-ге вид. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 344 с.

 

 

 

Клінічна онкологія : навч. посіб. / Ю. В. Москаленко, І. О. Винниченко, Р. А. Москаленко та ін. ; за ред. Ю. В. Москаленко. — Суми : СумДУ, 2020. — 212 с.

 

 

 

Клінічна фармакологія : підручник / О. М. Біловол, І. В. Базалєєва, Р. П. Барало та ін. ; за ред. О. М. Біловола. — Вінниця : Нова Книга, 2021. — 544 с.

 

 

 

Кобза І. І. Нирково-клітинний рак: метатромбоз нижньої порожнистої вени та правого передсердя : навч. пос. / І. І. Кобза, Ю. С. Мота. — Львів : Манускрипт-Львів, 2020. — 68 с.

 

 

 

Кобза І. Сучасні методи діагностики та лікування травм артерій дітей і дорослих : навч. пос. / І. Кобза, В. Петров. — Львів : Манускрипт, 2020. — 64 с.

 

 

 

Кровотеча. Крововтрата. Екстрена медична допомога : навч. посіб. / Ю. В. Шкатула, Г. Ф. Ткач, В. Ю. Гарбузова, Ю. О. Бадіон ; за заг. ред. Ю. В. Шкатули. — Суми : СумДУ, 2020. — 132 с.

 

 

 

Кузенко Є. В. Онкологія для інтернів-стоматологів : навч. посіб. / Є. В. Кузенко, Ю. В. Москаленко, О. О. Дяченкo ; за ред. А. М. Романюка. — Суми : СумДУ, 2020. — 110 c.

 

 

 

Кумар В. Основи патології за Роббінсом : у 2-х т. Т.2 / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер ; ред. : І. Сорокіна, С. Гичка, І. Давиденко. — Пер. 10-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2020. — 532 с.

 

 

 

Маркданте К. Дж. Основи педіатрії за Нельсоном = Essentials of Pediatrics : у 2-х т. Т.1 / К. Дж. Маркданте, Р. М. Клігман; наук. ред. перекладу: В. С. Березенко, Т. В. Починок. — перекл. 8-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2020. — 378 с.

 

 

 

Медицина за Девідсоном. Принципи і практика : посібник: у 3-х т. Т.1 / С. Ралстон, Я. Пенман, М. Стрекен, Р. Гобсон; наук. ред. пер.: В. Ждан, Л. Бабінець, Л. Пасієшвілі, В. Величко, Н. Михайловська. — пер. 23-го англ вид. — Київ : Медицина, 2020. — 258 c.

 

 

 

Медицина за Девідсоном. Принципи і практика : посібник: у 3-х т. Т.2 / С. Ралстон, Я. Пенман, М. Стрекен, Р. Гобсон; наук. ред. пер.: К. Юрко, В. Москалюк, Л. Мороз та ін. — пер. 23-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2021. — 778 c.

 

 

 

Медицина за Девідсоном. Принципи і практика : посібник: у 3-х т. Т.3 / С. Ралстон, Я. Пенман, М. Стрекен, Р. Гобсон; наук. ред. пер.: І. Скрипник, О. Курята, Л. Соколова та ін. — пер. 23-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2021. — 642 c.

 

 

 

Мелеховець Ю. В. Варикозна хвороба нижніх кінцівок: клініка, діагностика, лікування : навч. посіб. / Ю. В. Мелеховець, В. В. Мішура, О. К. Мелеховець. — Суми : СумДУ, 2021. — 114 с.

 

 

 

Мелеховець Ю. В. Варикозна хвороба нижніх кінцівок: сонографічний моніторинг та навігація : навч. посіб. / Ю. В. Мелеховець, Є. Л. Коваленко, О. К. Мелеховець. — Суми : СумДУ, 2021. — 85 с.

 

 

 

Методи обстеження неврологічного хворого : навч. посіб. / Л. І. Соколова, Т. М. Черенько, Т. І. Ілляш та ін. ; за ред.: Л. І. Соколової, Т. І. Ілляш. — 2-е вид. — К. : Медицина, 2020. — 144 с.

 

 

 

Неврологія : підручник / І. А. Григорова,  Л. І./ І. А. Григорова,  Л. І. Соколова,  Р. Д. Герасимчук та ін. ; за ред.: І. А. Григорової, Л. І. Соколової. — 3-тє вид., перероб. та доп. — Київ : Медицина, 2020. — 640 с.

 

 

 

Олещенко Г. П. Деякі дефініції клінічних синдромів у разі захворювань плеври (Компендіум) : навч. посіб. / Г. П. Олещенко, О. М. Литвиненко. — Суми : СумДУ, 2021. — 51 с.

 

 

 

Олещенко Г. П. Інвазійні методи діагностики і лікування захворювань легень та плеври : навч. посіб. / Г. П. Олещенко, О. М. Литвиненко. — Суми : СумДУ, 2021. — 68 с.

 

 

 

Остергольм Майкл. Смертельний ворог. Людство проти мікробів-убивць = Deadliest Enemy. Our War against Killer Germs / М. Остергольм, М. Олшейкер ; пер. з англ.: А. Калинюк, А. Гок. — Київ : Лабораторія, 2020. — 320 с.

 

 

 

Патоморфологія. Загальна патоморфологія : навч. посіб. / Я. Я Боднар, М. М. Багрій, Л. П. Боднар та ін. ; за ред.: Д. Д. Зербіно, М. М. Багрія, Я. Я. Боднара, В. А. Діброви. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 248 с.

 

 

 

Психіатрія і наркологія : підручник / В. Л. Гавенко, В. С. Бітенський, В. А. Абрамов та ін. ; за ред.: В.Л. Гавенка, В.С. Бітенського. — 3-тє вид. — Київ : Медицина, 2020. — 512 с.

 

 

 

Судова психіатрія та судово-психіатрична експертиза : навч. посіб. / І. М. Григус, В. О. Самороков, В. І. Цимбалюк та ін. ; під. ред. І. М. Гругуса. — Львів : Новий Світ, 2021. — 119 с.

 

 

 

Фармакологія з основами патології : підручник / Ю. М. Колесник, І. С. Чекман, І. Ф. Бєленічев та ін. — Вінниця : Нова Книга, 2021. — 472 с.

 

 

 

Хемптон Джон. Основи ЕКГ. — пер. 9-го англ. вид.; двомовне вид.: укр., англ. — Київ : Медицина, 2020. — 234 с.

 

 

 

Хемптон Дж. 150 випадків ЕКГ = 150 ECG Cases / Дж. Хемптон, Д. Едлем, Дж. Хемптон. — перекл. 5-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2020. — 344 с.

 

 

 

Хірургія : підручник / Д. М. Афонін, С. І. Баранник, Б. В. Гузенко та ін. ; за заг. ред. С. В. Малика. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 440 с.

 

 

 

Хірургія : підручник / Я. С. Березницький, О. В. Білов, Л. С. Білянський та ін. ; за ред. Я. С. Березницького. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 528 с.

 

 

 

Цимбалюк В. І. Нейрохірургія : підручник / В. І. Цимбалюк, В. В. Медведєв, М. О. Марущенко та ін. — 2-ге вид., доп. та перероб. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 360 с.

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

 

У цьому розділі представлено перелік наукових видань з фонду Бібліотеки СумДУ з медицини за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Вигівська Л. А. Перинатальні інфекції і перебіг вагітності у жінок групи високого ризику : монографія / Л. А. Вигівська, І. О. Тучкіна. — Харків : ХНМУ, 2021. — 176 с.

 

 

 

Дужий І. Д. Особливості діагностики хвороб плеври : монографія / І. Д. Дужий. — 2-ге вид., доп. — Суми : СумДУ, 2021. — 716 с.

 

 

 

Молекули клітинної адгезії раково-ембріонального антигену (CEACAMs) : монографія / М. С. Линдін, А. М. Романюк, В. В. Сікора, Б. Б. Зінгер; за заг. ред. А. М. Романюка. — Суми : СумДУ, 2020. — 219 с.

 

 

 

Прогнозування, лікування і профілактика акушерської та перинатальної патології в жінок із багатоплідною вагітністю  : монографія / І. М. Нікітіна, В. І. Бойко, А. В. Бойчук, А. М. Лобода; за заг. ред. І. М. Нікітіної. — Суми : СумДУ, 2021. — 317 с.

 

 

 

Слєпов О. К. Хірургія природженої непрохідності тонкої кишки у новонароджених дітей : монографія / О. К. Слєпов, М. Ю. Мигур. — Київ : БАРМИ, 2021. — 256 с.

 

 

 

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Scopus пропонує всебічний огляд дослідницьких результатів у різних сферах науки, а також розумні інструменти для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. Розробником та власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.
Доступ з локальної мережі університету або віддалений.

Коментарі