Інженерія програмного забезпечення

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з інженерії програмного забезпечення за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Гончаров О. А. Чисельні методи розв’язання прикладних задач [Текст] : навчальний посібник / О. А. Гончаров, Л. В. Васильєва, А. М. Юнда. — Суми : СумДУ, 2020. — 142 с.

 

 

 

Євсеєв С. П. Кібербезпека: лабораторний практикум з основ крипографічного захисту [Текст] / С. П. Євсеєв, О. В. Мілов, О. Г. Король. — Львів : Новий Світ-2000, 2021. — 241 с.

 

 

 

Остапов С. Е. Кібербезпека: сучасні технології захисту [Текст] : навчальний посібник / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. — Львів : Новий Світ-2000, 2021. — 678 с.

 

 

 

Пупена О. М. Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI [Текст] : навчальний посібник / О. М. Пупена . — Київ : Ліра-К, 2020. — 594 с. 

 

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Москаленко В. В. Моделі і методи інтелектуального аналізу багатовимірних даних за умов апріорної невизначеності [Текст] : монографія / В. В. Москаленко. — Суми : СумДУ, 2020. — 185 с.

Консультанти:

Коментарі