Туризм

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з туризму за 2019-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Кузьма-Качур М.І. Основи краєзнавства [Текст] : навчальний посібник / М. І. Кузьма-Качур, М. В. Горват. — Київ : Ліра-К, 2019. — 256 с. + Гриф МОН.

 

 

 

Летуновська Н. Є. Маркетинг у туризмі [Текст] : підручник / Н. Є. Летуновська, О. В. Люльов. — Суми : СумДУ, 2020. — 270 с.

 

 

 

Лизогуб В. А. Країнознавство [Текст] : підручник / В. А. Лизогуб. — Харків : Право, 2019. — 384 с.

 

 

 

 

Організація туристичної діяльності: методика та практика [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. А. Богатирьова, О. А. Ніколайчук, О. М. Романуха, К. В. Снігур. — Кривий Ріг : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2020. — 159 с.

 

 

Повалій Т. Л. Івент-менеджмент [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Т. Л. Повалій, Н. Д. Світайло. — Суми : СумДУ, 2021. — 198 с.

 

 

 

Поколодна М. М. Туристські ресурси України [Електронний ресурс] : підручник / М. М. Поколодна, Т. В. Гордієнко, І. Л. Полчанінова. — Харків : Харківський нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2019. — 222 с.

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Консультанти:

Коментарі