Менеджмент соціокультурної діяльності

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з менеджменту соціокультурної діяльності за 2018-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Говорухіна, М. В. Комунікації в громадських організаціях [Електронний ресурс] : практ. посіб. / М. В. Говорухіна. — СНІД Фонд Схід-Захід, 2018. — 112 с.

 

 

 

Квінн Б. Неймовірні. П'ятнадцять жінок, які творили мистецтво та історію / Б. Квінн. — К. : ArtHuss, 2018. — 224 с.

 

 

 

 

Кісь Р.  Глобальне — національне — локальне (соціяльна антропологія культурного простору) / Р. Кісь. — 2-ге вид. — Львів : Ін-т народознавства, 2021. — 360 с.

 

 

 

Купенко О.В.  Соціальна робота: від теорії до практики : навч. посіб. / О. В. Купенко. — Суми : СумДУ, 2020. — 192 с.

 

 

 

 

Населення Сумської області за 2020 рік: демографічний щорічник / за ред. О.О. Осіпової. — Суми : Головне управління статистики у Сумській обл., 2021. — 160 с.

 

 

 

Носачова, Ю. В. Основи наукових досліджень: підручник / Ю. В. Носачова, О. І. Іваненко, Я. В. Радовенчик. — Київ : Кондор, 2020. — 132 с.

 

 

 

 

Світайло Н. Д. Практикум із соціокультурної діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. "028 «Менеджмент соціокультурної діяльності" денної форми навчання / Н. Д. Світайло, Т. Л. Повалій. — Електронне видання каф. Психології, політології та СКД. — Суми : СумДУ, 2020. — 38 c.

 

 

 

Світайло Н. Д. Принципи організаційного та методичного забезпечення практичної складової в рамках реалізації дуальної моделі освіти (старт в умовах багатьох невизначеностей) [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Н. Д. Світайло, О. В. Купенко, В. О. Дементов ; ред. О.П. Сидоренко. — Суми : СумДУ, 2019. — 133 с.

 

 

 

Щербина-Яковлева О. Ю. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання : підручник: у 2 ч. Ч.1 : Дидактика, логіка, методологія / О. Ю. Щербина-Яковлева, М. О. Клочко, А. М. Щербина ; за заг. ред. О.Ю. Щербини-Яковлевої. — Суми : СумДУ, 2019. — 249 с.

 

 

 

Bielik L. Methodology of Science an Introduction / L. Bielik. — Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2019. — 210 p.

 

 

 

Panchenko, Yu.V. Political Science [Електронний ресурс] : lecture notes for stud. of spec. 028 “Management of Social and Cultural Activity” and 053 “Psychology” of full-time course of studies: in 2 parts. P.I / Yu. V. Panchenko. — Sumy : Sumy State University, 2021. — 77 p.

 

 

 

Syhyda L. O.  Marketing distribution policy : textbook / L. O. Syhyda, L. Yu. Saher, O. M. Olefirenko. — Sumy : Sumy State University, 2022. — 151 р.

 

 

 

 

Synakh, A.O. Inter-Ethnic and Inter-Religious Tolerance [Текст] : Lecture notes for part time and full time students of the speciality 028 "Management of Social and Cultural Activity" / A. O. Synakh. — Sumy : PE Tsoma S.P., 2021. — 100 p.

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Теліженко, Л. В. Історія мистецтв [Текст] : конспект лекцій для студ. усіх спеціальностей денної, заочної й дистанційної форм навчання / Л. В. Теліженко. — Суми : СумДУ, 2019. — 194 с.

 

 

 

 

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) – міжнародний проєкт відкритого доступу до монографій в галузі гуманітарних та соціальних наук. Повні тексти в pdf форматі.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – провідна online бібліотека престижних наукових ресурсів з гуманітарних та соціальних наук Центральної та Східної Європи.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) – бібліотека електронних журналів з 1997 р. в рамках проекту університетської бібліотеки Регенсбурга, у співпраці з Бібліотекою технічного університету Мюнхена пропонує швидкий, структурований і уніфікований доступ (англійською та німецькою мовами) до наукових повнотекстових журналів.

COPAC Union Catalogue (Велика Британія) – зведений каталог 22 найбільш авторитетних університетських бібліотек Британії та Ірландії, а також Британської бібліотеки.

Data Archiving and Networked Services (DANS) – електронний архів з архівування даних та мережних послуг. Архів об’єднує колекції з мистецтва, гуманітарних і соціальних наук. Дослідницькі проекти в галузі «СОЦІОЛОГІЯ».

Open J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd.

Social Science Research Network (SSRN) – реферати та повні тексти в галузі соціальних наук. Відкритий доступ. Sociocultural management

Palgrave Macmillan – академічне видавництво, спрямовує свою видавничу діяльність на задоволення навчальних потреб у вищій освіті та професійній сфері. Спрямування – гуманітарні, соціальні науки. Social Science.

 

 

 

 

Українська академічна спільнота має безкоштовний доступ до понад 6 000 онлайн-курсів від провідних університетів та компаній світу з можливістю отримання сертифіката по завершенню через навчальну платформу Coursera. ​
! Реєстрація на платформі - виключно з корпоративної пошти СумДУ​.
У разі виникнення технічних питань щодо доступу звертайтесь на електронну адресу [email protected] . Для реєстрації корпоративної пошти чи розв'язання питань відновлення доступу до неї звертайтесь на електронну адресу [email protected].edu.ua
 

 

Udemy – це міжнародна навчальна платформа з онлайн-курсами на різноманітну тематику. Для українських студентів доступні більше 12 500 найкращих освітніх курсів від провідних університетів світу. За ініціативи Міністерства освіти і науки України студенти українських закладів освіти мають можливість навчатися на платформі Udemy. 
Для перегляду курсів необхідна реєстрація на платформі. 

 

 

 

ВУМ online – освітній проєкт, який поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та соціальної сфери.

 

 

 

Повнотекстова база даних рецензованих наукових статей журналів та розділів книг із понад 2 500 журналів та 39 000 книг видавництва Elsevier.
Доступ з локальної мережі та віддалено. Для доступу заповніть форму

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Scopus пропонує всебічний огляд дослідницьких результатів у різних сферах науки, а також розумні інструменти для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. Розробником та власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.
Доступ з локальної мережі університету або віддалений.

Реєстр, що містить поіменний перелік фізичних осіб, що підпадають під визначення "національний публічний діяч". Реєстр адмініструють команди ГО Центр протидії корупції та ГО Канцелярської Сотні. Розроблено спільно зі спеціалістами Державної служби фінансового моніторингу та Міністерства юстиції України.

База містить нормативні та правові акти, інформаційні ресурси та інша корисна інформація. 

Єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Загальнодержавна технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та після публікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах партнерства видавців та бібліотек України. Містить журнали України з історії, економіки, культурології, медицини, мистецтвознавства, педагогіки, політології, технічних наук, фізики та математики, філології, філософії.

Укази та розпорядження Президента України

Коментарі