Медсестринство

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з медсестринства за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Акушерські прийоми [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Бойко, А. Б. Сухарєв, І. М. Нікітіна, Н. В. Калашник; за заг. ред. В. І. Бойка. — Суми : СумДУ, 2021. — 186 с.

 

 

 

Кобза І. Сучасні методи діагностики та лікування травм артерій дітей і дорослих : навч. пос. / І. Кобза, В. Петров. — Львів : Манускрипт, 2020. — 64 с.

 

 

 

Кровотеча. Крововтрата. Екстрена медична допомога : навч. посіб. / Ю. В. Шкатула, Г. Ф. Ткач, В. Ю. Гарбузова, Ю. О. Бадіон ; за заг. ред. Ю. В. Шкатули. — Суми : СумДУ, 2020. — 132 с.

 

 

 

Медицина за Девідсоном. Принципи і практика : посібник: у 3-х т. Т.2 / С. Ралстон, Я. Пенман, М. Стрекен, Р. Гобсон; наук. ред. пер.: К. Юрко, В. Москалюк, Л. Мороз та ін. — пер. 23-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2021. — 778 c.

 

 

 

Медицина за Девідсоном. Принципи і практика : посібник: у 3-х т. Т.3 / С. Ралстон, Я. Пенман, М. Стрекен, Р. Гобсон; наук. ред. пер.: І. Скрипник, О. Курята, Л. Соколова та ін. — пер. 23-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2021. — 642 c.

 

 

 

Мелеховець Ю. В. Варикозна хвороба нижніх кінцівок: клініка, діагностика, лікування : навч. посіб. / Ю. В. Мелеховець, В. В. Мішура, О. К. Мелеховець. — Суми : СумДУ, 2021. — 114 с.

 

 

 

Мелеховець Ю. В. Варикозна хвороба нижніх кінцівок: сонографічний моніторинг та навігація [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. В. Мелеховець, Є. Л. Коваленко, О. К. Мелеховець. — Суми : СумДУ, 2021. — 85 с.

 

 

 

Однодворець Л. В.  Оптоелектронні і лазерні системи в електроніці та медицині [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. В. Однодворець, І. М. Пазуха, І. М. Лукавенко. — Суми : СумДУ, 2022. — 127 с.

 

 

 

Хемптон Джон.    Основи ЕКГ. — пер. 9-го англ. вид.; двомовне вид.: укр., англ. — Київ : Медицина, 2020. — 234 с.

 

 

 

Хемптон Дж. 150 випадків ЕКГ = 150 ECG Cases / Дж. Хемптон, Д. Едлем, Дж. Хемптон. — перекл. 5-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2020. — 344 с.

 

 

 

Хірургія : підручник / Д. М. Афонін, С. І. Баранник, Б. В. Гузенко та ін. ; за заг. ред. С. В. Малика. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 440 с.

 

 

 

Хірургія : підручник / Я. С. Березницький, О. В. Білов, Л. С. Білянський та ін. ; за ред. Я. С. Березницького. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 528 с.

 

 

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Прогнозування, лікування і профілактика акушерської та перинатальної патології в жінок із багатоплідною вагітністю  : монографія / І. М. Нікітіна, В. І. Бойко, А. В. Бойчук, А. М. Лобода; за заг. ред. І. М. Нікітіної. — Суми : СумДУ, 2021. — 317 с.

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Литвиненко О. М. Вибрані питання онкології у хірургії : конспект лекцій / О. М. Литвиненко. — Суми : СумДУ, 2021. — 147 с.

 

Коментарі