Облік і оподаткування

 

Сучасні періодичні видання з бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з обліку та оподаткування за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Жидєєва Л. І. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. — 178 с.

 

 

Косяк А. П. Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : навчальний посібник / А. П. Косяк, А. В. Зубенко. — Харків : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2020. — 326 с.

 

 

 

Кравченко О. В. Облік міжнародних операцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Кравченко, А. В. Дмитренко. — Суми : СумДУ, 2022.

 

 

 

Купчак М.Я. Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Купчак М. Я., Саміло А. В. — Львів, 2020. — 185 с.

 

 

 

Миськів Г. Бюджетна система: теоретичні та практичні аспекти (у схемах і таблицях) [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. Миськів. — Львів : Растр-7, 2020. — 272 с.

 

 

 

Мороз Е. Г. Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Е. Г. Мороз. — Рівне : НУВГП, 2020. — 412 с.

 

 

 

Облік у бюджетних установах [Текст] : навчальний посібник / О. Ю. Акименко, В. В. Гливенко, Т. А. Гоголь та ін. ; ред. В.С. Лень. — 2-е вид., виправ. — Київ : Каравела, 2020. — 564 с.

 

 

 

Островерха Р. Е. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Р. Е. Островерха. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. — 604 с.

 

 

 

Податкова система [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. Л. Андрущенко, В. О. Осмятченко, Т. В. Тучак та ін. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. — 492 с.

 

 

 

Сук П. Л. Бухгалтерський облік в галузях національного господарства [Текст] : навчальний посібник / П. Л. Сук. — К. : Каравела, 2020. — 368 с.

 

 

 

Шелудько С.А. Міжнародні стандарти банківської справи [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Шелудько С. А. — Київ : Кондор, 2020. — 260 с.

 

 

 

Юшко С. В. Практикум із бюджетної системи [Електронний ресурс] : навчальний посібник / С. В. Юшко. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 187 с.

 

 

 

Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. М. Краєвський, Л. В. Титенко, Т. М. Паянок та ін. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. — 288 с.

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Консультанти:

Коментарі