Маркетинг

 

Сучасні періодичні видання з питань маркетигу

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з маркетингу за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Летуновська Н. Є. Маркетинг у цифровому середовищі [Текст] : підручник / Н. Є. Летуновська, Л. М. Хоменко, О. В. Люльов та ін.; за заг. ред. Н. Є. Летуновської, Л. М. Хоменко. — Суми : СумДУ, 2021. — 259 с.

 

 

 

Панасюк В. М. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. — Тернопіль : ТНЕУ, 2020. — 330 с.

 

 

 

Syhyda L. O. Marketing distribution policy [Електронний ресурс] : textbook / L. O. Syhyda, L. Yu. Saher, O. M. Olefirenko. — Sumy : Sumy State University, 2022. — 151 р.

 

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

 
НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Комерціалізація інновацій: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. Л. Ю. Сагер, Л. О. Сигиди. — Суми : СумДУ, 2022. — 363 с. 

Консультанти:

Коментарі