Підготовка силабусу

Підготовка силабусу

Силабус – це своєрідний рекламний буклет дисципліни, а його мета – пояснити студентові зміст, значення і форму дисципліни, тобто «про що це», «навіщо це» і «як це відбуватиметься». Силабус має відповідати на запитання «Які знання і практичні навички я здобуду, прослухавши цей курс?», «Що я отримаю на виході – у результаті навчання?», «Як буде організоване навчання і які теми містить курс?». Крім того, Силабус, як правило, включає «правила гри», тобто правила взаємодії між студентами і викладачем, політики викладача щодо дедлайнів, оцінювання, відвідування, академічної доброчесності, поведінки в аудиторії та ін. Силабус не замінює робочу програму навчальної дисципліни – це просто різні жанри. 

Силабус для змішаного та дистанційного навчання: рекомендації від Ольги Бершадської

Зразок силабусу

Відеоінструкція користування сервісом "Робочі програми" особистого кабінету СумДУ

 

 

Консультанти:

Коментарі