Психологія

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з психології за 2018-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Кісь Р. Окремішнє Я і смислові світи (нова філософія суб’єктивности) / Р. Кісь. — Львів : Ін-т народознавства, 2021. — 410 с.

 

 

 

 

Макінтайр, Лі. Постправда / Лі Макінтайр; пер. с англ. Р. Свято. — Харків : ArtHuss, 2021. — 208 с.

 

 

 

 

Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : навч. посіб. / С. П. Сонько, С. І. Жупінас, С. С. Пліщенко та ін.; за ред. С. П. Сонько. — Львів : Магнолія 2006, 2019. — 232 с.

 

 

 

Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги : навч.-метод. посіб. / за ред.: Л.В. Долинської, О.В. Теремчук. — К. : Каравела, 2018. — 560 с.

 

 

 

 

  1. Павленко В. М.  Етнопсихологія: підручник / В. М. Павленко. — Харків : Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2019. — 448 с. 

 

 

 

 

 

 

Payne, W.  Human Behavior and the Social Environment II [Електронний ресурс] / W. Payne. — University of Arkansas, 2020. — 1262 p.

 

 

 

 

Tyler S. Human Behavior and the Social Environment I [Електронний ресурс] / S. Tyler. — Fayetteville, Ar : University of Arkansas, 2020. — 1310 p.

 

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Іванова Т. В. Основи медичної психології [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 053 "Психологія" усіх форм навчання / Т. В. Іванова. — Суми : СумДУ, 2022. — 279 с.

 

 

 

Сахно П. І. Психологія мас : конспект лекцій для студ. спец. 231 "Соціальна робота" та для вибіркових дисциплін для всіх освітніх програм денної та заочної форм навчання / П. І. Сахно, К. С. Сахно. — Суми : СумДУ, 2022. — 116 с. 

 

 

 

 

Наукова періодика України – портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні, містить понад 35 000 назв видань.

The New York Public Library – американська книгозбірня, в якій зберігається одна з найкращих колекцій книг у світі. Нью-Йоркська публічна бібліотека є однією з найбільших наукових бібліотечних систем у світі. Із сайту бібліотеки можна безкоштовно завантажити понад 1000 книг у різних форматах та різними мовами.

University of Chicago Library – підтримує наукові дослідження University of Chicago у галузі соціальних, гуманітарних та педагогічних наук і використовує свої інтелектуальні ресурси для розв'язання проблем науки і освіти у всьому світі.

Project Gutenberg – найстаріша універсальна онлайн-бібліотека безкоштовних електронних книг, що здійснює громадську (добровільну) ініціативу з оцифрування, архівування і поширення культурних творів. Більшість одиниць цієї колекції є повні тексти книг, які знаходяться в суспільному надбанні. 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – провідна online бібліотека престижних наукових ресурсів з гуманітарних та соціальних наук Центральної та Східної Європи.

COPAC Union Catalogue (Велика Британія) – каталог 22 найбільш авторитетних університетських бібліотек Британії та Ірландії, а також Британської бібліотеки. Працює на основі протоколу Z39.50. Пропонується три варіанти пошуку: за автором та назвою, за галуззю знань, за назвою періодичних видань.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) – бібліотека електронних журналів з 1997 р. в рамках проекту університетської бібліотеки Регенсбурга, у співпраці з Бібліотекою технічного університету Мюнхена пропонує швидкий, структурований і уніфікований доступ (англійською та німецькою мовами) до наукових повнотекстових журналів.

E-Books Directory – безкоштовний веб-ресурс, що дає змогу завантажити книги, документи, лекції, технічні документи.

Open Textbooks Library – доступ до відкритої бібліотеки безкоштовних, рецензованих та ліцензованих підручників.

Data Archiving and Networked Services (DANS) – електронний архів з архівування даних та мережних послуг. Архів об’єднує колекції з мистецтва, гуманітарних і соціальних наук, охорони здоров'я та ін. DANS створена інститутом Нідерландської Королівської академії мистецтв і наук, підтримується Урядом Нідерландів (KNAW) та Організацією з наукових досліджень (NOW).

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) – пошук достовірної наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема. Надає можливості пошуку наукових матеріалів за різними галузями знань у понад 2 600 е-архівах.

EBSCO Academic Search Premier – база даних, яка містить повні тексти публікацій більш як 3200 наукових видань з широкого спектру суспільних та гуманітарних дисциплін.

Gallica – цифрова бібліотека Національної бібліотеки Франції і національний агрегатор колекцій, що зберігаються в установах культурної спадщини Франції. Наявні колекції складаються з друкованої продукції (книги, журнали, газети, ноти та інші документи), графічних матеріалів (гравюри, карти, фотографії та ін.), а також звукозаписів.

HighWire Press – науковий портал бібліотеки Стенфордського університету, що надає доступ до більш ніж 1,5 тис журналів, книг, конференцій та інших публікацій, 5 млн повнотекстових рецензованих статей, з них близько 2 млн – у вільному доступі. Тематика: фізичні, біологічні, медичні, соціальні та гуманітарні науки.

Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic (J-STAGE) – японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових журналів, близько 360 тис. статей з різних галузей знань.

Registry of Open Access Repositories (ROAR) – реєстр усіх репозитаріїв та інших джерел відкритої інформації в усьому світі. Проект розроблений Університетом Саутгемтон (Великобританія) та є частиною мережі.

The Free Library – ресурс пропонує безкоштовні повнотекстові версії класичних літературних творів від сотень відомих авторів, біографії, зображення. Нещодавно Вільна бібліотека була розширена - було додано періодичні видання з бізнесу та фінансів, комунікацій, культури, охорони здоров'я, гуманітарних наук, права, політики, технологій та соціальних наук.

 

 

 

 

 

Prometheus – громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) з безкоштовним онлайн-доступом до найкращих навчальних курсів університетського рівня.

 

За ініціативи Міністерства освіти і науки України студенти українських закладів освіти мають можливість навчатися на платформі Udemy.  Udemy – це міжнародна навчальна платформа з онлайн-курсами на різноманітну тематику. Для українських студентів доступні більше 12 500 найкращих освітніх курсів від провідних університетів світу.
Для перегляду курсів необхідна реєстрація на платформі Udemy.  

 

 

Українська академічна спільнота має безкоштовний доступ до понад 6 000 онлайн-курсів від провідних університетів та компаній світу з можливістю отримання сертифіката по завершенню через навчальну платформу Coursera. ​

 

 

ВУМ on-line – освітній проєкт, який поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та соціальної сфери.

 

 

Портал журналів відкритого доступу. Понад 7 000 назв академічних журналів. Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних.

Портал містить колекцію французьких журналів: повні тексти близько 90 тисяч статей, близько 14 тисяч аудіофайлів (версій), статей з 72 найменувань періодичних видань, що охоплюють наступні дисципліни: філософія, антропологія, археологія, мистецтво, економіка, географія, історія, інформація, комунікації в галузі науки, юриспруденція, лінгвістика, література, політологія, психологія, соціологія. 

Повнотекстова база даних рецензованих наукових статей журналів та розділів книг із понад 2 500 журналів та 39 000 книг видавництва Elsevier.
Доступ з локальної мережі та віддалено. Для доступу заповніть форму

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Scopus пропонує всебічний огляд дослідницьких результатів у різних сферах науки, а також розумні інструменти для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. Розробником та власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.
Доступ з локальної мережі університету або віддалений.

Соціальна та навчальна мережа з психології. Надає інформацію про організації, академічні установи, публікації, особистості (Directory of Professional Profiles), навчальні курси, програмне забезпечення, онлайн-дослідження та ін. веб-ресурси.

Платформа представляє доступ до електронних ресурсів видавництва Springer – одного з найбільших європейських постачальників наукової інформації. Інформаційна база містить понад 2 700 періодичних видань з усіх дисциплін. 

Доступ з локальної мережі та віддалено. Для доступу заповніть форму

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна платформа, на якій розміщено бази наукової літератури та патентів. Ресурс має вбудовані можливості пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією.

Загальнодержавна технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та після публікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах партнерства видавців та бібліотек України. Містить журнали України з історії, економіки, культурології, медицини, мистецтвознавства, педагогіки, політології, технічних наук, фізики та математики, філології, філософії.

Коментарі