Хімічні технології та інженерія

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з хімічної технології та інженерія за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Біологічна хімія [Текст] : підручник / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Є. Я. Левітін та ін. — Суми : Університетська книга, 2021. — 513 с.

 

 

 

Біологічна хімія [Текст] : підручник / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Л. Р. Димитрієвич, Н. В. Божко. — Суми : Університетська книга, 2021. — 379 с.

 

 

 

Мигалина Ю. В. Основи хімії та фізико-хімії полімерів [Текст] : підручник / Ю. В. Мигалина, О. П. Козарь. — Київ : Кондор, 2021. — 325 с.

 

 

 

Хімія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Диченко, Л. М. Пономарьова, С. Б. Большаніна, Р. М. Пшеничний; за заг. ред. Т. В. Диченко. — Суми : СумДУ, 2021. — 177 с.

 

 

 

Сєріков Я. О. Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : підручник : у 2 ч. Ч.1 / Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські, М. В. Хворост. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. — 255 с.

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.1 : (А – Н) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 182 с.

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.2 : (О – Я) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 179 с.

 

 

 

Консультанти:

Коментарі