Історія та археологія

 

Періодичні видання з історії України, всесвітньої історії, археології, музейної справи та архівознавства

 

 

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з історії та археології за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Борисова О. В. Соціальна антропологія [Текст] : підручник для закладів вищої освіти. — 2-ге вид.,випр. і допов. — Київ : Кондор, 2021. — 416 с.

 

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Купер О. Музейні скарби України. Книга–путівник культовими картинами [Текст] / О. Купер. — Bookstage, 2020. — 128 с.

 

 

 

Ушанова С. В. Українське козацтво. Історія сучасного козацького руху [Текст] : нарис / С. В. Ушанова, В. Я. Тимофєєв. — Дніпро : Середняк Т.К., 2021. — 180 с. 

Коментарі