Педіатрія

 

Сучасні періодичні видання з педіатрії

 

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ зі спеціальності "Педіатрія" за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

 

Акушерські прийоми [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Бойко, А. Б. Сухарєв, І. М. Нікітіна, Н. В. Калашник; за заг. ред. В. І. Бойка. — Суми : СумДУ, 2021. — 186 с.

 

 

 

Атаман О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях та відповідях — 6-те вид., оновл. і доп. — Вінниця : Нова Книга, 2021. — 568 с.

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.1 : (А – Н) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 182 с.

 

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : довідник у 2-х ч. Ч.2 : (О – Я) / Ю. В. Буц, О. І. Богатов, О. Г. Зима та ін.; за заг. ред. Ю. В. Буца. — Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 179 с.

 

 

 

Гігієна та екологія : підручник / В. Г. Бардов, С. Т. Омельчук, Н. В. Мережкіна та ін. ; за заг. ред. В. Г. Бардова. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 472 с.

 

 

 

Грін О. О. Основи фармацевтичного права. Альбом схем : навч. посіб. / О. О. Грін. — Ужгород : ФОП Сабов А.М., 2020. — 211 с.

 

 

 

Епідеміологія: протиепідемічні заходи : навч. посіб. / М. Д. Чемич, Н. Г. Малиш, Н. І. Ільїна та ін. ; за ред. М. Д. Чемич. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 288 с.

 

 

 

Епідеміологія у схемах : навч. посіб. / М. Д. Чемич, Н. Г. Малиш, О. М. Чемич, Н. І. Ільїна. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 256 с.

 

 

 

Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. П. Желібо, І. С. Сагайдак. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. — 256 с.

 

 

 

Загальна хірургія : підручник / В. П. Андрющенко, Я. С. Березницький, А. В. Верба та ін. ; за ред.: Я.С. Березницького, М.П. Захараша, В.Г. Мішалова, В.О. Шідловського. — 2-ге вид. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 344 с.

 

 

 

Клінічна онкологія : навч. посіб. / Ю. В. Москаленко, І. О. Винниченко, Р. А. Москаленко та ін. ; за ред. Ю. В. Москаленко. — Суми : СумДУ, 2020. — 212 с.

 

 

 

Кобза І. І. Нирково-клітинний рак: метатромбоз нижньої порожнистої вени та правого передсердя : навч. пос. / І. І. Кобза, Ю. С. Мота. — Львів : Манускрипт-Львів, 2020. — 68 с.

 

 

 

Кравчук С. Ю. Радіологія : підручник / С. Ю. Кравчук. — К. : Медицина, 2019. — 296 с.

 

 

 

 

Кровотеча. Крововтрата. Екстрена медична допомога : навч. посіб. / Ю. В. Шкатула, Г. Ф. Ткач, В. Ю. Гарбузова, Ю. О. Бадіон ; за заг. ред. Ю. В. Шкатули. — Суми : СумДУ, 2020. — 132 с.

 

 

 

Кумар В. Основи патології за Роббінсом : у 2-х т. Т.2 / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер ; ред. : І. Сорокіна, С. Гичка, І. Давиденко. — Пер. 10-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2020. — 532 с.

 

 

 

Маркданте К. Дж. Основи педіатрії за Нельсоном = Essentials of Pediatrics : у 2-х т. Т.2 / К. Дж. Маркданте, Р. М. Клігман; наук. ред. перекладу: В. С. Березенко, Т. В. Починок. — перекл. 8-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2020. — 426 с.

 

 

 

Медицина за Девідсоном. Принципи і практика : посібник: у 3-х т. Т.1 / С. Ралстон, Я. Пенман, М. Стрекен, Р. Гобсон; наук. ред. пер.: В. Ждан, Л. Бабінець, Л. Пасієшвілі, В. Величко, Н. Михайловська. — пер. 23-го англ вид. — Київ : Медицина, 2020. — 258 c.

 

 

 

Медицина за Девідсоном. Принципи і практика : посібник: у 3-х т. Т.2 / С. Ралстон, Я. Пенман, М. Стрекен, Р. Гобсон; наук. ред. пер.: К. Юрко, В. Москалюк, Л. Мороз та ін. — пер. 23-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2021. — 778 c.

 

 

 

Медицина за Девідсоном. Принципи і практика : посібник: у 3-х т. Т.3 / С. Ралстон, Я. Пенман, М. Стрекен, Р. Гобсон; наук. ред. пер.: І. Скрипник, О. Курята, Л. Соколова та ін. — пер. 23-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2021. — 642 c.

 

 

 

Методи обстеження неврологічного хворого : навч. посіб. / Л. І. Соколова, Т. М. Черенько, Т. І. Ілляш та ін. ; за ред.: Л. І. Соколової, Т. І. Ілляш. — 2-е вид. — К. : Медицина, 2020. — 144 с.

 

 

 

Неврологія : підручник / І. А. Григорова,  Л. І. Соколова,  Р. Д. Герасимчук та ін. ; за ред.: І. А. Григорової, Л. І. Соколової. — 3-тє вид., перероб. та доп. — Київ : Медицина, 2020. — 640 с.

 

 

 

Основи біоетики та біобезпеки : навч. посіб. / В. М. Бобирьов, В. М. Дворник, Т. О. Дев'яткіна та ін. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 248 с.

 

 

 

Остергольм Майкл. Смертельний ворог. Людство проти мікробів-убивць = Deadliest Enemy. Our War against Killer Germs / М. Остергольм, М. Олшейкер ; пер. з англ.: А. Калинюк, А. Гок. — Київ : Лабораторія, 2020. — 320 с.

 

 

 

Патоморфологія. Загальна патоморфологія : навч. посіб. / Я. Я Боднар, М. М. Багрій, Л. П. Боднар та ін. ; за ред.: Д. Д. Зербіно, М. М. Багрія, Я. Я. Боднара, В. А. Діброви. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 248 с.

 

 

 

Психіатрія і наркологія : підручник / В. Л. Гавенко, В. С. Бітенський, В. А. Абрамов та ін. ; за ред.: В.Л. Гавенка, В.С. Бітенського. — 3-тє вид. — Київ : Медицина, 2020. — 512 с.

 

 

 

Судова психіатрія та судово-психіатрична експертиза : навч. посіб. / І. М. Григус, В. О. Самороков, В. І. Цимбалюк та ін. ; під. ред. І. М. Гругуса. — Львів : Новий Світ, 2021. — 119 с.

 

 

 

Фармакологія з основами патології : підручник / Ю. М. Колесник, І. С. Чекман, І. Ф. Бєленічев та ін. — Вінниця : Нова Книга, 2021. — 472 с.

 

 

 

Хемптон Джон.    Основи ЕКГ. — пер. 9-го англ. вид.; двомовне вид.: укр., англ. — Київ : Медицина, 2020. — 234 с.

 

 

 

Хемптон Дж. 150 випадків ЕКГ = 150 ECG Cases / Дж. Хемптон, Д. Едлем, Дж. Хемптон. — перекл. 5-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2020. — 344 с.

 

 

 

Цимбалюк В. І. Нейрохірургія : підручник / В. І. Цимбалюк, В. В. Медведєв, М. О. Марущенко та ін. — 2-ге вид., доп. та перероб. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 360 с.

 

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Молекули клітинної адгезії раково-ембріонального антигену (CEACAMs) : монографія / М. С. Линдін, А. М. Романюк, В. В. Сікора, Б. Б. Зінгер; за заг. ред. А. М. Романюка. — Суми : СумДУ, 2020. — 219 с.Молекули клітинної адгезії раково-ембріонального антигену (CEACAMs) : монографія / М. С. Линдін, А. М. Романюк, В. В. Сікора, Б. Б. Зінгер; за заг. ред. А. М. Романюка. — Суми : СумДУ, 2020. — 219 с.

 

 

Прогнозування, лікування і профілактика акушерської та перинатальної патології в жінок із багатоплідною вагітністю  : монографія / І. М. Нікітіна, В. І. Бойко, А. В. Бойчук, А. М. Лобода; за заг. ред. І. М. Нікітіної. — Суми : СумДУ, 2021. — 317 с.

 

 

 

Слєпов О. К. Хірургія природженої непрохідності тонкої кишки у новонароджених дітей : монографія / О. К. Слєпов, М. Ю. Мигур. — Київ : БАРМИ, 2021. — 256 с.

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Коментарі