Кібербезпека

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ зі спеціальності кібербезпека за 2019-2021 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Web Accessibility for Developers [Електронний ресурс] / G. Gay, I. Karasyov. — The Chang School, Ryerson University Toronto, 2019. — 303 p.

 

 

 

Алгоритми доступно [Текст] / Т. Г. Кормен; пер. з англ. К. Яценка. — Київ : К.І.С., 2021. — 194 с.

 

 

 

Інтелектуальний аналіз даних: практикум [Текст] / Фісун М. Т. та інш. — Львів : Новий Світ-2000, 2019. — 162 с.

 

 

 

Конспект лекцій з дисципліни "Захист інформації у комп'ютерних системах" [Електронний ресурс] / Р. О. Жаровський. — Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. — 268 с.

 

 

 

Проектування комп’ютерних систем та мереж [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. А. Смірнов, О. К. Конопліцька-Слободенюк, С. А. Смірнов. — Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2019. — 264 с.

 

 

 

Довбиш, А. С. Сучасні інформаційні технології в кібербезпеці [Текст] : монографія / А. С. Довбиш, В. К. Ободяк, І. В. Шелехов та ін. ; за ред. В. К. Ободяка, І. В. Шелехова. — Суми : СумДУ, 2021. — 348 с.

 

 

Чиста архітектура: мистецтво розроблення програмного забезпечення [Текст] / Р. Мартін. — Х. : Ранок; Фабула, 2019. — 368 с.

 

 

 

 

Коментарі