Авторське право

Авторське право – це сукупність прав, які належать автору у зв'язку зі створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва. Авторське право забезпечує захист особистих немайнових і майнових прав авторів.

Відповідно до законодавства до об’єктів авторського права належать твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • інші твори.

В основі систематизації комплексу прав, які охоплюються поняттям «авторське право», лежить їхній поділ на майнові та немайнові. Ці два види прав відрізняються один від одного тим, що майнові права автор може передати третій особі, а немайнові права автора є його невід'ємними правами — і тому не можуть бути передані будь-кому іншому. Строк чинності немайнових прав не обмежується, строк чинності майнових прав встановлюється міжнародними договорами та національним законодавством.

 

Майнові права

 

Немайнові права

 • виключне право на використання твору;
 • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.
   
 • право вимагати зазначення імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • право обирати псевдонім, зазначати та вимагати зазначення псевдоніма на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора.

Авторське право – це сукупність прав, які належать автору у зв'язку зі створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва. Авторське право забезпечує захист особистих немайнових і майнових прав авторів.

Немайнові права

 • право вимагати зазначення імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • право обирати псевдонім, зазначати та вимагати зазначення псевдоніма на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора.

Майнові права

 • виключне право на використання твору;
 • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Чи потрібно реєструвати авторські права?

Згідно з законом України "Про авторське право і суміжні права" як зареєстровані, так і незареєстровані твори охороняються однаково.

Реєстрація авторського права на твір – отримання свідоцтва, яке є єдиним засобом підтвердження свого авторства у разі його неправомірного використання іншими особами. Свідоцтво видається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Знак охорони авторського права

Copyright – символ авторського права, який використовується для сповіщення виключного права на видання конкретної особи чи організації, а також про період настання таких прав.

Знак складається з великої латинської літери С, обведеної колом (©), прізвища та ініціалів особи або назви організації, яка володіє правом на твір, та року першої публікації твору.

 

Ліцензія відкритого доступу – це дозвіл правовласника користувачам здійснювати використання твору певними способами, перелік яких визначений ліцензією.

Найбільш поширеним є практика використання Ліцензій Creative Commons

Особливості ліцензій відкритого доступу:

 • надання користувачам права подальшого розповсюдження творів (надсилання їх будь-яким особам, розміщення на інших вебсайтах тощо);
 • залежно від виду ліцензій, можливість надання необмеженому колу осіб прав здійснення: перекладу й подальшого розповсюдження твору; комерційного та некомерційного використання твору; лише некомерційного використання твору; створення та подальшого розповсюдження похідних творів.

Хто може ліцензувати твір за ліцензією CC?

Ліцензії CC можуть надаватися лише автором, якщо автор має право власності на свою публікацію, або власником авторських прав на твір.

Якщо виняткове право користування твором було передано видавцю, зазвичай, автор більше не може публікувати твір за ліцензією CC.

Крім того, всі співавтори, а також усі власники прав на зображення, повинні погодитися на ліцензування.

Як можна опублікувати твір за ліцензією CC?

Робота публікується під ліцензією CC, посилаючись на ліцензію в самому творі. Зауважте, що посилання на ліцензію та, за бажанням, логотип ліцензії, має бути розміщено у доступному для користувача місці (наприклад на титульній сторінці). 

Якщо у творі є лише деякі компоненти з відкритим вмістом (наприклад зображення), посилання на ліцензію слід додати до відповідного компонента, наприклад підпису.

Посилання на ліцензію повинно містити найменування ліцензії, стабільну URL-адресу ліцензії, а також, за бажанням, логотип ліцензії.

Згенерувати ліцензію можна на офіційному порталі CreativeCommons https://creativecommons.org/choose/?lang=uk

Чи можу я скасувати ліцензування моєї роботи за ліцензією Creative Commons?

Не можна відкликати ліцензію CC. Крім того, "більш ліберальні" ліцензії CC не можуть бути згодом перетворені в "більш обмежені" ліцензії CC.

Заяви про права

Сopyright

Твір захищений авторським правом або суміжними правами.

Можливе використання твору у будь-який спосіб, дозволений законодавством про авторські та суміжні права. Для інших цілей потрібно отримати дозвіл від правовласника.

 

Сopyright – Дозволено використання в освітніх умовах

Твір захищений авторським правом або суміжними правами.

Можливе використання твору у будь-який спосіб, дозволений законодавством про авторські та суміжні права. Не потрібний дозвіл від власників прав для освітніх цілей. Для інших цілей потрібно отримати дозвіл від правовласника.

 

Сopyright – Дозволено некомерційне використання

Твір захищений авторським правом або суміжними правами.

Можливе використання твору у будь-який спосіб, дозволений законодавством про авторські та суміжні права. Не потрібний дозвіл від правовласника для некомерційних цілей. Для інших цілей вам потрібно отримати дозвіл від правовласника.

 

Сopyright – Власник прав не визначений

Твір захищений авторським правом або суміжними правами. Правовласники для цього твору невідомі. Можливе використання твору у будь-який спосіб, дозволений законодавством про авторські та суміжні права.

 

Сopyright не зазначено

Авторське право та суміжні права для цього твору не зазначались. Зверніться до організації, яка оприлюднила твір, для отримання додаткової інформації. Можливе використання твору у будь-який спосіб, дозволений законодавством про авторські та суміжні права.

 

Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна

Твір захищений авторським правом або суміжними правами.

Вказівка на автора оригінального твору обов'язкова.

 

Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна

Твір захищений авторським правом або суміжними правами.

Вказівка на автора оригінального твору обов'язкова. Робота повинна бути розповсюджена за тією ж ліцензією після будь-яких змін.

 

Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Без Похідних 4.0 Міжнародна

Твір захищений авторським правом або суміжними правами.

Вказівка на автора оригінального твору обов'язкова. Не дозволяється редагування.

 

Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Некомерційна 4.0 Міжнародна

Твір захищений авторським правом або суміжними правами.

Вказівка на автора оригінального твору обов'язкова. Комерційне використання заборонено.

 

Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна

Твір захищений авторським правом або суміжними правами.

Вказівка на автора оригінального твору обов'язкова. Комерційне використання заборонено. Робота повинна бути розповсюджена за тією ж ліцензією після будь-яких змін.

 

Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Без Похідних 4.0 Міжнародна

Твір захищений авторським правом або суміжними правами.

Вказівка на автора оригінального твору обов'язкова. Комерційне використання заборонено. Не дозволяється редагування.

 

Creative Commons Передання до Суспільного Надбання

Можна копіювати, змінювати, розповсюджувати та створювати твір, навіть в комерційних цілях, не запитуючи дозволу.

 

Повнотекстова база даних рецензованих наукових статей журналів та розділів книг із понад 2 500 журналів та 39 000 книг видавництва Elsevier.
Доступ з локальної мережі та віддалено. Для доступу заповніть форму

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Scopus пропонує всебічний огляд дослідницьких результатів у різних сферах науки, а також розумні інструменти для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. Розробником та власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.
Доступ з локальної мережі університету або віддалений.

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна платформа, на якій розміщено бази наукової літератури та патентів. Ресурс має вбудовані можливості пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією.

Коментарі