Філологія

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з філології за 2018-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Дегтярьова Т. О. Українська мова для іноземців. Науковий стиль мовлення. Вступний курс : навч. посіб. / Т. О. Дегтярьова, Г. В. Дядченко, А. В. Шевцова. — 2-ге вид., правл.  доп. — Суми : СумДУ, 2021. — 197с.

 

 

 

Дегтярьова Т. О. Українська мова для іноземців у таблицях та коментарях: навч. посіб. / Т. О. Дегтярьова, Г. В. Дядченко, Л. А. Кулішенко. — Суми : СумДУ, 2021. — 123 с. 

 

 

 

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) / Р. Кісь. — Львів : Ін-т народознавства, 2021. — 336 с.

 

 

 

English file. Upper-intermediate Teacher's Book: with Test and Assessment CD-ROM / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, A. Lowy, B. Martin. — 3 rd ed. — Oxford : University press, 2019. — 238 p.

 

 

 

English file. Intermediate Teacher's Book [Текст] : with Test and Assessment CD-ROM / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, A. Lowy, B. Garcia. — Oxford : University press, 2019. — 226 p.

 

 

 

Krenn W. Motive. Kompaktkurs D a F: Lektion 1-30 / W. Krenn, H. Puchta. — Hueber Verlag, 2020. — 244 p.

 

 

 

 

Latham-Koenig C.  English file. Upper-intermediate student's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden. — 3 rd ed. — Oxford : University press, 2020. — 167 p.

 

 

 

 

Latham-Koenig C. English file. Intermediate student's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden. — 3 rd ed. — Oxford : University press, 2021. — 168 р. 

 

 

 

 

Latham-Koenig C. English file. Pre-intermediate Student's book /C. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson. — third edition. — Oxford : University press, 2021. — 168 p. 

 

 

 

Latham-Koenig C. English file. Elementary Student's Book /C. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson. — third edition. — Oxford :University press, 2020. — 168 p. 

 

 

 

Lеpetiukha A. V. Cours de methodologie de l'enseignement du francais langue etrangere / A. V. Lеpetiukha. — Vinnitsa : Nova Knyga, 2019. — 200 p.

 

 

 

 

Mack Ch. A. How to Write a Good Scientific Paper / Ch. A. Mack. —Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2018. — 108 p.

 

 

 

 

Smolska L. Yu. The Latin Language and Medical Terminology Basics = Латинська мова і основи медичної термінології / L. Yu. Smolska, О. H. Pylypiv, P. А. Sodomora et al. ; edit. L. Yu. Smolska. — 4-th ed. — Kyiv : Medicine, 2018. — 400 p.

 

 

 

Turchyn, D. English for International Relations = Англійська мова для міжнародних відносин : навч. посіб. / D. Turchyn. — 4-th ed. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2021. — 256 p.

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

Ревуцька С. К. Наукова українська мова : конспект лекцій /С. К. Ревуцька, Д. П. Шапран, В. М. Зінченко. — Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2020. — 119 с.

 

Електронні бібліотеки

 

SocArXiv – безкоштовний архів, що містить матеріали з гуманітарних та соціальних наук, освіти і права.

Відкрита книга – безкоштовна онлайн-бібліотека класичної української та світової літератури.

COPAC Union Catalogue – зведений каталог 22 найбільш авторитетних університетських бібліотек Британії та Ірландії, а також Британської бібліотеки. 

The Free Library – заснований у 2003 році ресурс пропонує безкоштовні повнотекстові версії класичних літературних творів від сотень відомих авторів, біографії, зображення.

Open Textbooks Library – доступ до відкритої бібліотеки безкоштовних, рецензованих та ліцензованих підручників.

Мислене древо – електронна бібліотека, містить повні тексти наукових праць різноманітної тематики (розділ "Наука"), навчальну літературу (розділ "Освіта", підрозділи "Школярам" і "Студентам"), художні твори української літератури, а також твори світової літератури в українських перекладах (розділ "Література"), українські публіцистичні твори (розділ "Публіцистика").

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – бібліотека відкритого доступу, передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати.

E-Books Directory – безкоштовний веб-ресурс, що дає змогу завантажити книги, документи, лекції, технічні документи з гуманітарних наук, літератури.

Open J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd.

 

Словники, довідники, енциклопедії

 

Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ) – перша онлайн-версія багатотомної енциклопедії, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях.

Словопедія – ресурс пропонує українські тлумачні словники.

Словотвір – майданчик для пошуку, обговорення та відбору влучних відповідників з понад 3 тис. запозичених слів з англійської. Допомагає знайти переклад іншомовного слова та отримати варіанти українських аналогів. 

Словник скорочень української мови – ресурс містить сучасні скорочення понад 10,5 тис. абревіатур. 

Словники України online – понад 256 тис. слів української мови, автоматично надає вичерпну лексикографічну інформацію про слово: рід, словозміну, синоніми та фразеологізми з його використанням.

Словник української мови – перший в історії академічний тлумачний словник української мови (1970-1980 р.), взятий за основу під час укладання більш сучасних словників з трактування змісту слів української мови. Ресурс допомагає віднайти трактування будь-якого слова, а також приклади контекстів його вживання.  

Stalivyrazy – російсько-український словник сталих виразів, містить понад 6208 словникових статей, російських фразеологізмів, синтаксичних сполук та українські відповідники. Допомагає віднайти перелік сталих виразів з використанням певного слова та українських відповідників. 

 

Сайти/ Інтернет-ресурси

 

University of Chicago Library – підтримує наукові дослідження University of Chicago у галузі соціальних, гуманітарних та педагогічних наук і використовує свої інтелектуальні ресурси для розв'язання проблем науки і освіти у всьому світі.

Медієвіст – проєкт, що об'єднує науковий доробок різних авторів, оригінальні латиномовні тексти та переклади.

Читомо – культурно-видавничий проєкт про дивні книжки, артбуки, фетиші, book-fashion, а також про і для людей, які люблять читати.

Тренажер з правопису української мови – поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови та вдосконаленню правописних навичок. Навчальні матеріали додатково містять різноманітну пізнавальну інформацію.

MOVA.info – лінгвістичний портал, який містить правила правопису, словники, онлайн транслітерацію, проєкти з української мови, ігри, посилання на корисні ресурси. Як редагувати свій текст.

Onlinecorrector – ресурс, який допомагає виправляти помилки за допомогою текстового редактора Google Документи. Автоматично знаходить орфографічні, пунктуаційні, граматичні та стилістичні помилки.

22 уроки до мовної впевненості (рівень В1) – онлайн-курс з вивчення української мови, який визначає потрібний рівень володіння українською мовою та надає можливість розгорнутого спілкування у повсякденних ситуаціях як незалежний користувач української мови. Навчання стане у пригоді для всіх, хто прагне покращити навички розмовної української мови.

Лайфхаки з української мови – онлайн-курс від "EdEra" для вивчення теорії української мови. 16 лекцій та інтерактивний конспект з усіма темами.

МОвиТИ – онлайн курс від "EdEra" допоможе пізнати українську такою, якою вона є: з діалектами, суржиком, афоризмами та лайкою, а головне — підкаже, як подолати страхи під час переходу на українську та зробити цей процес якомога простішим.

 

 

Українська академічна спільнота має безкоштовний доступ до понад 6 000 онлайн-курсів від провідних університетів та компаній світу з можливістю отримання сертифіката по завершенню через навчальну платформу Coursera. ​

 

! Реєстрація на платформі - виключно з корпоративної пошти СумДУ​.
У разі виникнення технічних питань щодо доступу звертайтесь на електронну адресу [email protected] . Для реєстрації корпоративної пошти чи розв'язання питань відновлення доступу до неї звертайтесь на електронну адресу [email protected].edu.ua
 

За ініціативи Міністерства освіти і науки України студенти українських закладів освіти мають можливість навчатися на платформі Udemy.  Udemy – це міжнародна навчальна платформа з онлайн-курсами на різноманітну тематику. Для українських студентів доступні більше 12 500 найкращих освітніх курсів від провідних університетів світу.
Для перегляду курсів необхідна реєстрація на платформі Udemy. 

 

 

Prometheus – громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) з безкоштовним онлайн-доступом до найкращих навчальних курсів університетського рівня.

 

 

Cambridge English – проєкт пропонує курси та додаткові матеріали по вивченню англійської мови для студентів усіх вікових категорій. Має на меті: поглиблене вивчення англійської мови та підготовка до іспитів. 

 

Macmillan Life Skills – безкоштовні онлайн ресурси для навчання життєвих компетентностей на уроках англійської мови.

 

National Geographic Learning – частина Cengage Learning, американського видавництва з академічної літератури. National Geographic Learning спеціалізується на розробці матеріалів з вивчення англійської мови, створює цікаві і мотивуючі курси для різної вікової категорії.

 

Українська мова I – онлайн курс від EdEra, має інтерактивний конспект, що охоплює фонетику, лексикологію, морфологію й орфографію. Містить 14 лекцій (6 тижнів по 5 годин).

 

 

 

Відоме академічне видавництво книг та журналів (раніше - Versita), видає  понад 400 назв (і власних, і "запрошених") академічних журналів з різних дисциплін, здебільшого з країн Центральної та Східної Європи.

сервіс повнотекстового пошуку по книгам, оцифрованим компанією Google (понад 10 мільйонів книг із найбільших бібліотек США). Бібліотека пропонує мільйони різних видань, з якими можна ознайомитися або прочитати безкоштовно.

вільнодоступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar містить статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозитаріях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.

Портал журналів відкритого доступу. Понад 7 000 назв академічних журналів. Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних.

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Scopus пропонує всебічний огляд дослідницьких результатів у різних сферах науки, а також розумні інструменти для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. Розробником та власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.
Доступ з локальної мережі університету або віддалений.

Мультидисциплінарна бібліографічна і реферативна платформа, на якій розміщено бази наукової літератури та патентів. Ресурс має вбудовані можливості пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією.

Загальнодержавна технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та після публікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах партнерства видавців та бібліотек України. Містить журнали України з історії, економіки, культурології, медицини, мистецтвознавства, педагогіки, політології, технічних наук, фізики та математики, філології, філософії.

Коментарі