Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Сучасні періодичні видання

 

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Голомб В. Прискорений стартап. Усе, що вам потрібно знати, аби перетворити мрії про стартап на реальність, від ідеї до продукту й до компанії [Текст] / В. Голомб ; ред.: К. Мамико-Голомб, А. Долгая ; пер. з англ.: Д. Дрозовський, Н. Пнюшкова. — Київ : Саміт-книга, 2020. — 376 с.

 

 

 

Панасюк В. М. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. — Тернопіль : ТНЕУ, 2020. — 330 с.

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Траєкторії формування національної інноваційної стратегії забезпечення економічної безпеки України [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. Л. С. Захаркіної. — Електронне видання каф. Фінансів і підприємництва. — Суми : СумДУ, 2020. — 194 c.

 

 

Управління міжнародною конкурентоспроможністю: підприємство - регіон [Текст] : монографія / Ю. Г. Козак, І. О. Уханова, О. А. Єрмакова та ін.; за ред. Ю. Г. Козака, І. О. Уханової. — Київ : ЦУЛ, 2020. — 173 с

 

 

 

Чепелюк М. І. Іструментарій стратегічного управління в контексті сучасних концепцій та трендів світового економічного розвитку [Електронний ресурс] : монографія / М. І. Чепелюк. — Харків : Лібуркіна Л. М., 2021. — 396 с.

Консультанти:

Коментарі