Менеджмент

 

Сучасні періодичні видання з питань менеджменту

 

 

 

 

 

У цьому розділі представлено перелік видань з фонду Бібліотеки СумДУ з менеджменту за 2020-2022 роки.
Електронні версії видань доступні в Електронному каталозі за умови авторизації через Особистий кабінет.

Повний перелік книг доступний з Електронного каталогу, для цього скористайтесь пошуком за дисципліною.

 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Глобальні цілі сталого розвитку: кейси для ухвалення управлінських рішень [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Ю. М. Петрушенко, Н. М. Костюченко, С. І. Котенко та ін.; за заг. ред. Ю. М. Петрушенка. — Суми : СумДУ, 2020. — 122 c. 

 

 

 

Журавка О.С. Страхування [Текст] : навчальний посібник / О. С. Журавка, А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко. — Суми : СумДУ, 2020. — 350 с.

 

 

 

Панасюк В. М. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. — Тернопіль : ТНЕУ, 2020. — 330 с.

 

 

 

Сумець О. М. Стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] : підручник / О. М. Сумець. — Харків : ХНУВС, 2021. — 208 c.

 

 

 

Leading Transformative Change Collectively [Електронний ресурс] : A Practitioner Guide to Realizing the SDGs. / P. Kuenkel, E. Kühn, D. Stucker, D. F. Williamson. — London; New York : Routledge, 2021. — 377 p.

 

 

 

Lehmann H. Sustainable Development and Resource Productivity. The Nexus Approaches [Електронний ресурс] / H. Lehmann. — London and New YorK : Routledge, 2021. — 387 p.

 

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Комерціалізація інновацій: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. Л. Ю. Сагер, Л. О. Сигиди. — Суми : СумДУ, 2022. — 363 с.

 

 

 

Кузьмін О. Компетентності працівників апарату управління підприємств: оцінювання і розвиток [Текст] : монографія / О. Кузьмін, О. Скибінський, Р. Дарміць. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2021. — 236 с.

 

 

 

Управління міжнародною конкурентоспроможністю: підприємство - регіон [Текст] : монографія / Ю. Г. Козак, І. О. Уханова, О. А. Єрмакова та ін.; за ред. Ю. Г. Козака, І. О. Уханової. — Київ : ЦУЛ, 2020. — 173 с.

 

Консультанти:

Коментарі